Dizel Sözleşmesini Fesih Opsiyonu / Diesel-Widerrufsjoker

Dizel motorlu bir aracınız var ve bu nedenle sürüş yasaklarından ve değer kayıplarından mı endişe ediyorsunuz? Avukat Dr. Schweers size bu konuda yardımcı olabilir.

Lütfen dikkat: Bu makalenin dili Türkçedir. Ancak Avukat Dr. Schweers Türkçe bilmemektedir. Bu nedenle kendisi, yalnızca Türkçe konuşabilen müvekkilleri ile, telefonla veya yazılı olarak veya email aracılığıyla ilgilenme imkanına sahip değildir. Bununla beraber, Avukat Dr. Schweers, dizel araç kullanan ve Türkçe ile daha rahat anlaşabilen vatandaşlar için, mevcut yasal imkanlara dair temel bilgileri sunma kararı vermiş bulunmaktadır. Bu durumda elbette onların da menfaatlerini memnuniyetle temsil edecektir.

Şimdi bahse konu bilgilere gelelim:

Dizel Araç Sahipleri Bir Çok Cephede Mücadele Ediyorlar

Dizel sahiplerinin bu araçları satın almalarının nedeni, dizel motorların az masraflı, güvenilir olduğu ve değerinden kaybetmediği yönündeki yaygın kanıdır. Bu kişiler, kendilerinde herhangi bir kusur bulunmamasına rağmen, büyük sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Sürüş yasaklarına maruz kalabilirler. Hamburg, Stuttgart ve çok yakında Frankfurt’ta yasakların uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır. Başka şehirler de kaçınılmaz olarak bu uygulamayı takip edeceklerdir.

Yazılım güncellemesi, araba üreticileri aksini iddia etseler de, teknik sorunlara yol açabilecektir. Dizel araç sahipleri yüksek sarfıyat, yıpranma ve randıman kayıplarından yakınmaktadırlar. Bu durum, güncellemenin araç ömrünü ciddi ölçüde kısaltacağı düşüncesini desteklemektedir.

Kullanılmış araç piyasası çökmüş durumdadır. Devasa değer kayıplarının hesaba katılması gerekmektedir. Bu durum, ellerinde bir artık değer kalacağı hesabı yaparak, örneğin araba kredisi almış veya bir finansal kiralama sözleşmesi yapmış dizel sürücüleri için özellikle büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Donanım iyileştirme ise şimdiye kadar en fazla hükümetin fikri olarak kalmıştır. Çok fazla soru cevapsız kalmış, çok az kimseye yardım edilmiş durumdadır.

Bunlar, çok sayıda çözüme bağlanmamış ve dizel sürücüleri için pahalıya mal olabilecek sorunlardır.

Ancak dizel sahiplerinin de ileri sürebilecekleri yasal hakları mevcut:

Dizel Sözleşmesini Fesih Opsiyonu

Araç eğer otomobil satıcısının aracı olduğu bir krediyle finanse edildiyse veya finansal kiralama yapıldıysa, yasa koyucu tüketiciler için ilgi çekici bir imkan tanımaktadır: finansal kiralamanın veya araç kredisinin feshi hakkı. Fesih, sonuç olarak, kredi taksitlerinin banka tarafından geri ödenmesi ve aracın iadesini mümkün kılmaktadır. Plusminus, WiSo ve Finanztest de bu konuda haberlere yer verdiler. Çok kısa olarak arka plan bilgisi verilecek olursa: her kredi borçlusu bir ila iki haftalık bir süre içerisinde sözleşme fesih hakkında sahiptir. Sözleşmede belirli biçimsel hatalar bulunması durumunda bu süre sona ermemekte ve fesih hakkı sözleşmenin imzalanmasından yıllar sonra dahi kullanılabilmektedir. Borçlanma ve satış sözleşmeleri yasal anlamda birbirine bağlı işlemler olduğundan, araç finansmanının feshi her iki sözleşmeyi de sona erdirmektedir. Bunun için yalnızca banka hakkında şikayet yapılması gerekmektedir.

Bu şu anlama gelmektedir:

a) Araç kredisi sözleşmesinde şeklen yapılan hatalar

b) kredi sözleşmesinin fesh edilebilirlik süresini devam ettirmekte ve

c) bahse konu fesih işlemi

d) kredi ve satış sözleşmesinin ilgasını beraberinde getirmekte

e) ve bu durum krediyle aracı satın alan kişiye, ödemelerinin iadesini isteme ve aracını geri verme hakkını sağlamaktadır.

Kimi mahkemelerin görüşüne göre, dizel araç sahiplerinin, araç kullanımını (örneğin kilometre başına 9 Cent) kendileri üstlenmeleri gerekmektedir.

Sayısız sözleşme ve mahkeme kararının incelenmesinden anlaşıldığı üzere, neredeyse tüm bankaların yaptıkları araç finansmanlarında bahse konu usul hatalarının yapıldığı görülmektedir. Bu bankalar arasında akf Bank, Audi Bank, AutoEuropa Bank, Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK), Bank11, Banque PSA Finance (Citroen Bank, Peugeot Bank), BMW Bank, Commerz Finanz, CreditPlus Bank, DSL Bank, FCA Bank (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Abarth, Maserati, Jaguar, Land Rover), Ford Bank, FFS Bank, GMAC Bank, Honda Bank, Hyundai Capital Bank, Mercedes-Benz Bank, MKG Bank (Mitsubishi), Opel Bank, RCI Bank (Renault, Dacia, Nissan, Infiniti), Santander, Seat Bank, Škoda Bank, S-Kreditpartner, TARGO Bank, Toyota Financial Services, VW Bank (tam adıyla, Volkswagen Finansal Hizmetler) yer almaktadır.

Aracın dizel motorlu olup olmaması fesihte belirleyici unsur değildir. Araç benzinli veya elektrikli de olabilir. Bu konuda belirleyici unsur, kredi veya finansal kiralama sözleşmesindeki biçimsel hatalardır.

Hukuki masrafları karşılayacak bir sigortanız var ise, bu sizi masraflara karşı koruyacaktır.

VW Gibi Üreticilere Karşı Zarar Tazminatı Talebinde Bulunulması

Üreticiye karşı zarar tazminatı talebi, üreticinin motor yazılımında kasten hile yaptığı iddiasına dayandırılabilir. Özellikle VW söz konusu olduğunda, bu yönde yeterli kanıt mevcuttur. Bu durumda hak talebi, satın alanın kötü niyeti öğrenmesinden itibaren üç yıl içerisinde zaman aşımına uğramaktadır ve bu süre yıl sonu itibariyle hesaplanmaktadır. VW çalışanları yapılan hileleri 2015 yılında resmen kabul ettiklerinden, burada zaman aşımı 31.12.2018 tarihinde gerçekleşecektir. Bundan etkilenenler, 2008 ile 2015 yılları arasında imal edilmiş, EA189 motora sahip modellerdir. Bu motora sahip dizel araç kullanıcılarına bir güncelleme yapılması gerektiği haber verilmektedir.

Zarar tazminatı, aracın iade edilmesi karşılığında, satış fiyatından kullanım sonucu oluşan kayıplar çıkarıldıktan sonra arta kalan miktarın geri ödenmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Aracınızın bu hileden etkilenip etkilenmediği konusunda emin değilseniz, Avukat Dr. Schweers sizin için bu kontrolü yaptırabilir.

Bu durumda da hukuki masraflara karşı sigorta devreye girmekte ve sizi korumaktadır.

Ön danışma ücretsizdir!

Avukat Dr. Schweers ücretsiz ön inceleme imkanı sunmaktadır. Satış ve kredi sözleşmesini posta veya faks ile avukatlık büromuza gönderin ve bu hukuki imkan hakkında bilgi talep ediniz. Telefon ederek veya bir e-posta göndererek de sorularınız yöneltebilirsiniz. Lütfen dikkat: Avukat Dr. Schweers bu makaleyi Türkçe dilinde yayınlatmakta, ancak kendisi Türkçe bilmemektedir.

Deutsch:

Sie fahren Diesel und fürchten Fahrverbote und Wertverluste? Möglicherweise kann Rechtsanwalt Dr. Schweers helfen.

Beachten Sie bitte: Dieser Artikel ist in türkischer Sprache. Rechtsanwalt Dr. Schweers spricht aber kein Türkisch. Er kann daher weder telefonisch noch schriftlich noch per E-Mail Mandanten betreuen, die ausschließlich türkisch sprechen. Rechtsanwalt Dr. Schweers hat sich aber entschieden, Bürgern, die sich in der türkischen Sprache heimischer fühlen, grundsätzliche Informationen zu den Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die Dieselbesitzer haben. Er vertritt dann natürlich auch gerne deren Interessen.

Nun zu den Informationen:

Dieselbesitzer kämpfen an vielen Fronten

Dieselbesitzer haben ihren Wagen gekauft, weil Diesel als sparsam, zuverlässig und wertbeständig gelten. Ohne ihr Verschulden sind sie in große Probleme geraten. Sie kann ein Fahrverbot treffen. In Hamburg, Stuttgart und demnächst Frankfurt sind schon Verbote erlassen worden. Weitere Städte werden unweigerlich folgen.

Das Software-Update führt möglicherweise, anders als von den Herstellern behauptet, zu technischen Problemen. Dieselbesitzer berichten von höherem Verbrauch, Verschleiß und Leistungsverlusten. Das spricht dafür, dass das Update die Lebensdauer der Wagen beträchtlich verkürzen wird.

Der Gebrauchtwagenmarkt ist zusammengebrochen. Es ist mit enormen Wertverlusten zu kalkulieren.

Das ist gerade für Dieselfahrer problematisch, die einen Restwert einkalkuliert haben, zum Beispiel, weil sie mit einem Autokredit finanziert oder einen Leasingvertrag abgeschlossen haben.

Die Nachrüstung ist bisher allenfalls eine Idee der Regierung. Zu viele Fragen blieben offen, zu wenigen wird geholfen.

Das sind viele offene und kostenträchtige Probleme für Dieselfahrer.

Aber Dieselbesitzer haben Rechte:

Diesel-Widerrufsjoker

Wurde der Wagen mit einem Kredit finanziert oder geleast, den der Autohändler vermittelt hat, eröffnet der Gesetzgeber Verbrauchern einen interessanten Weg: den Widerruf des Leasings bzw. des Autokredits und Autokaufs. Der Widerruf führt im Ergebnis dazu, dass die Kreditraten von der Bank erstattet werden müssen und der Wagen abgegeben werden kann. Plusminus, WiSo und Finanztest berichteten. Der Hintergrund in aller Kürze: Jeder Darlehensnehmer hat ein auf zwei Wochen befristetes Widerrufsrecht. Enthält der Vertrag bestimmte formale Fehler, hört diese Frist nicht auf zu laufen und der Widerruf kann noch Jahre nach Vertragsschluss erklärt werden. Da Darlehensvertrag und Kaufvertrag rechtlich betrachtet verbundene Geschäfte sind, löst der Widerruf der Autofinanzierung beide Verträge auf. Verklagt werden muss dabei nur die Bank.

Das heißt:

a) Formfehler im Autokreditvertrag führt zu

b) fortdauernder Widerruflichkeit des Autokreditvertrags und

c) der Widerruf führt zur

d) Aufhebung von Kredit und Kaufvertrag, was

e) den Käufer/Kreditnehmer berechtigt, seine Zahlungen zurückzufordern und seinen Wagen zurückzugeben.

Nach Ansicht einiger Gerichte muss sich der Dieselbesitzer anrechnen lassen, dass er den Wagen gefahren hat (zum Beispiel mit 9 Cent pro Kilometer).

Nach Durchsicht von vielen Verträgen und Urteilen ist davon auszugehen, dass so gut wie allen Banken besagte Formfehler bei den Autofinanzierungen unterlaufen sind. Dazu zählen die akf Bank, Audi Bank, AutoEuropa Bank, Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK), Bank11, Banque PSA Finance (Citroen Bank, Peugeot Bank), BMW Bank, Commerz Finanz, CreditPlus Bank, DSL Bank, FCA Bank (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Abarth, Maserati, Jaguar, Land Rover), Ford Bank, FFS Bank, GMAC Bank, Honda Bank, Hyundai Capital Bank, Mercedes-Benz Bank, MKG Bank (Mitsubishi), Opel Bank, RCI Bank (Renault, Dacia, Nissan, Infiniti), Santander, Seat Bank, Škoda Bank, S-Kreditpartner, TARGO Bank, Toyota Financial Services, VW Bank (genauer: Volkswagen Financial Services).

Für den Widerruf ist es nicht maßgeblich, ob es sich um einen Diesel handelt. Es kann auch ein Benziner oder ein Elektroauto sein. Maßgeblich sind die Formfehler im Kredit- oder Leasingvertrag.

Besteht eine Rechtsschutzversicherung, schützt sie vor Kosten.

Schadensersatzanspruch gegen Hersteller wie z. B. VW

Der Anspruch auf Schadensersatz gegen den Hersteller kann sich daraus ergeben, dass der Hersteller absichtlich Motorsoftware manipuliert hat. Insbesondere bei VW ist die Beweislage gut. Ansprüche verjähren hier drei Jahre nach Kenntnis des Käufers von der Arglist, gerechnet zum Schluss des Jahres. Da VW-Mitarbeiter im Jahr 2015 Manipulationen öffentlich zugegeben haben, droht hier z. B. Verjährung zum 31.12.2018. Betroffen sind hier Modelle mit einem EA189 Motor, der zwischen 2008 und 2015 verbaut wurde. Besitzer von Dieseln mit diesem Motor wurden benachrichtigt, dass ein Update erforderlich ist.

Der Schadensersatz geht auf Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung gegen Rückgabe des Wagens.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Wagen manipuliert wurde, kann das Rechtsanwalt Dr. Schweers für Sie prüfen.

Auch hier schützt eine Rechtsschutzversicherung vor Kosten.

Kostenlose Erstberatung!

Rechtsanwalt Dr. Schweers bietet eine kostenlose Erstprüfung an. Schicken Sie dazu Kauf- und Kreditvertrag per Mail oder Fax an die Kanzlei und berufen Sie sich auf diesen Rechtstipp. Sie können auch einfach anrufen oder eine E-Mail senden und Ihre Fragen stellen. Bitte beachten Sie: Rechtsanwalt Dr. Schweers ließ diesen Artikel auf Türkisch veröffentlichen, spricht aber selbst kein Türkisch.